ЗБОРУВАМЕ ОТВОРЕНО ЗА СОВРЕМЕНИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

Датум 02.11.2021 | 10:30-12:00 часот

Со големо задоволство го најавуваме првиот од новата серија настани во организација на Центарот за кариера на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и THRIVITY.

Ќе дискутираме за активностите кои Центарот за кариера на УКИМ и THRIVITY ги превземаат за да ги подготват студентите за нивниот кариерен развој, кои се придобивките за студентите од практиканството, како е организирано практикантството во компаниите и зошто е важно практиканството како чекор до првото вработување.

На настанот ќе говорат претставници од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и претставници на реномирани македонски компании.

Затоа што заслужувате успешна кариера!

Настанот е бесплатен, а за да можете да го следите онлајн треба да се пријавите на следната контакт форма.


ЗБОРУВАМЕ ОТВОРЕНО ЗА СОВРЕМЕНИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

Датум 02.11.2021 | 10:30-12:00 часот

Со големо задоволство го најавуваме вториот настан од серијата на едукативни настани ,,Зборуваме отворено за…” во организација на Центарот за кариера на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје и THRIVITY кариерниот центар.

На овој настан ,,Зборуваме отворено за современи студиски програми” ќе дискутираме за процесот на подготовка на современи студиски програми ориентирани кон потребите на пазарот на труд, светските трендови во високото образование, како и за механизмите што треба да се воспостават помеѓу академската и деловната заедница со цел усогласување на студиските програми со потребите на пазарот на труд.

На настанот ќе говорат претставници од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и претставници на реномирани македонски компании.

Настанот е бесплатен, а за да можете да го следите онлајн треба да се пријавите на следната контакт форма.


ГОВОРНИЦИ НА НАСТАНОТ

КОИ СЕ ПРИДОБИВКИТЕ ОД ОБУКИТЕ ВО КАРИЕРНИОТ ЦЕНТАР?

Целосно бесплатни

Сите обуки, интерактивни сесии и предавања на овој сервис се бесплатни. Целта е да ви помогнеме во процесот на пронаоѓање работа, промена на работното место и развој на кариера.

Интерактивни кратки сесии

Онлајн предавањата траат два часа и на нив искусниот менторски тим ќе ги подели своите искуства и ќе ве води низ процесот на самозапознавање, правење план за вработување и вмрежување.

Меѓународни искуства

Обуката е креирана на база на истражувањата и искуства од Европа и САД. Ќе биде водена од THRIVITY тимот со богато локално и меѓународно искуство, кој има задача да ве насочи во процесот на пронаоѓање добра работа.

Сертификат за посетена обука

Сите пријавени кои ќе присуствуваат на најмалку 70% од сесиите, ќе се стекнат со сертификат за успешно поминат THRIVITY кариерен центар, кој ќе им биде доставен после завршување на последното предавање.