ПРИЈАВУВАЊЕТО Е ЗАВРШЕНО!

ПРИЈАВИ СЕ ЗА СЕСИЈА

THRIVITY Кариерниот Центар и Универзитетскиот Центар за кариера на УКИМ организираат обука со цел полесно и поефикасно адаптирање на студентите и скоро дипломираните кои се во потрага по прво вработување. Обуките се состојат од бесплатни интерактивни онлајн предавања и ги опфаќаат темите:

  • „Прво вработување? Дознај како да се подготвиш“ и
  • „Те повикаа на интервју? Дознај како да успееш на интервју за работа“

Предвидени се четири (4) модули во времетраење од 120 минути секој. Пријави се, научи како поефикасно да го совладаш процесот на барање работа до прво вработување и како да се подготвиш за интервју. Пополни ги потребните податоци и добиј мејл за потврда со информации за предавањата.

Погледни ја агендата на сесиите тука. 

Сите пријавени кои ќе присуствуваат на најмалку 70% од сесиите, ќе се стекнат со сертификат за учество на THRIVITY Кариерен Центар, кој ќе биде доставен после завршување на последното предавање.

ПРИЈАВУВАЊЕТО Е ЗАВРШЕНО!

ПРИЈАВИ СЕ ЗА СЕСИЈА

THRIVITY Кариерниот Центар и Универзитетскиот Центар за кариера на УКИМ организираат обука со цел полесно и поефикасно адаптирање на студентите и скоро дипломираните кои се во потрага по прво вработување. Обуките се состојат од бесплатни интерактивни онлајн предавања и ги опфаќаат темите:

  • „Прво вработување? Дознај како да се подготвиш“ и
  • „Те повикаа на интервју? Дознај како да успееш на интервју за работа“

Предвидени се четири (4) модули во времетраење од 120 минути секој. Пријави се, научи како поефикасно да го совладаш процесот на барање работа до прво вработување и како да се подготвиш за интервју. Пополни ги потребните податоци и добиј мејл за потврда со информации за предавањата.

Погледни ја агендата на сесиите тука. 

Сите пријавени кои ќе присуствуваат на најмалку 70% од сесиите, ќе се стекнат со сертификат за учество на THRIVITY Кариерен Центар, кој ќе биде доставен после завршување на последното предавање.

КОИ СЕ ПРИДОБИВКИТЕ ОД ОБУКИТЕ ВО КАРИЕРНИОТ ЦЕНТАР?

Целосно бесплатни

Сите обуки, интерактивни сесии и предавања на овој сервис се бесплатни. Целта е да ви помогнеме во процесот на пронаоѓање работа, промена на работното место и развој на кариера.

Интерактивни кратки сесии

Онлајн предавањата траат два часа и на нив искусниот менторски тим ќе ги подели своите искуства и ќе ве води низ процесот на самозапознавање, правење план за вработување и вмрежување.

Меѓународни искуства

Обуката е креирана на база на истражувањата и искуства од Европа и САД. Ќе биде водена од THRIVITY тимот со богато локално и меѓународно искуство, кој има задача да ве насочи во процесот на пронаоѓање добра работа.

Сертификат за посетена обука

Сите пријавени кои ќе присуствуваат на најмалку 70% од сесиите, ќе се стекнат со сертификат за успешно поминат THRIVITY кариерен центар, кој ќе им биде доставен после завршување на последното предавање.

Прво вработување? Како да се подготвиш?

*Бесплатна обука.

Агенда


Самозапознавање

• Самооценување (интереси, компетенции, вредности)
• Креирање можности

13.07.2021
10:00 – 12:00 часот

Креирање план за вработување и CV кое ќе се издвои од останатите

• Личен акциски план
• Градење на листа на компании / работни позиции
• Како твоето CV да отскокне од другите

15.07.2021
10:00 – 12:00 часот


Клуч за успех во кариера

• Вмрежување
• Работна етика
• Култура на континуирано учење

16.07.2021
10:00 – 12:00 часот

Како да успееш на интревју за работа

• Истражување за компанијата
• Подготовка на примери
• Градење самодоверба
• Однесување на интервју

19.07.2021
10:00 – 12:00 часот

Сите пријавени кои ќе присуствуваат на најмалку 70% од сесиите, ќе се стекнат со сертификат за учество на THRIVITY Кариерен Центар, кој ќе биде доставен после завршување на последното предавање.